poniedziałek, 02 lutego 2009

Droga droga 724. Niby też ważne, ale wolałbym o Nowokabackiej. http://www.mzdw.pl/text.php?action=view&id=2151&cat=14

Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2009 r. na remonty i modernizację swoich dróg wyda 373 mln zł, z czego  211 mln zł przeznaczy na inwestycje drogowe, budowę chodników, wykupy gruntów i przygotowanie dokumentacji projektowej. Remonty i bieżące utrzymanie pochłonie 162 mln zł. Łącznie przebudowanych i zmodernizowanych zostanie blisko 150 km dróg wojewódzkich.

Do największych inwestycji zaplanowanych do realizacji na Mazowszu w tym roku należą: ...

... 

-przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 Warszawa – Góra Kalwaria o wartości 16 mln zł

...

 

Ponadto na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w opracowaniu jest wiele dokumentacji projektowych koniecznych dla rozbudowy dróg wojewódzkich i budowy obwodnic większych aglomeracji miejskich, m.in. obwodnicy Mławy, Sierpca, Konstancina i Góry Kalwarii czy Grodziska Maz.Tę stronę oglądano już razy.statystyka